Билимлендириў сыпатын баҳалаў бойынша халық-ара PISA 2021 де Өзбекстан Республикасы да қатнасыў алдында.  Оқыўшылардыңбилимлендириў тараўындағы жетискенликлерин баҳалаў бойынша халық-ара дәстүр болып, оның тийкарғы мақсети-15 жастағы оқыўшы жаслардың оқыў, математикалық, ҳәм тәбийий пәнлер бойынша саўатханлық дәрежесин ҳәр қыйлы тетер көринисинде баҳалаўдан ибарат. 

   Усы жойбарлар оқыўшы жаслардың дурыс ҳәм сын көз қарас пенен пикирлеўге, алған пикирлерин турмыста қолланылыў қәбилетине баҳа бериў ҳәм кейин бул көнликпелерди пайда етиўге үндеў болып есапланылады. Өзбекстан республикасы 2021-жылы PISA2021 де пәнинен қатнасыў ушын таярлық көрмекте. 

  Бул процесске районымыздағы ҳәр бир мектептиң қатнасыў итималлығы бар. Усы процессте Өзбекстан Республикасының жоқары орынларды ийелеўи ушын Қанлыкөл районы педагоглары өз үлесимизди қосыўымыз тийис
30-03-2019, 16:41, Jańalıqlar, 7,
Basqada jańalıqlar

QANLIKÓL RAYONÍ XALÍQ BILIMLENDIRIW BÓLIMI

Veb-sayt jaratıwshısı: ГУП «Центр компьютеризации Каракалпакстана»
Sayt materiallarınan tolıq yaki jarım-jartılay paydalanılǵanda veb-sayt mánzili kórsetiliwi shárt!